Ohlédnutí za Dnem seniorů

V neděli 24. 9. se uskutečnila akce Den seniorů. Akci organizovala naše Farní charita Čakovice ve spolupráci s Českým červeným křížem oblastním spolkem Praha 9. Na začátku moderátor pan Vladislav Fryč, mimo jiné jeden z dobrovolníků charity, představil obě ředitelky organizací a předal slovo i P. Františkovi z farnosti Čakovice.

Z nabízeného programu seniory nejvíce lákalo měření tlaku a BMI, které nabízelo ČČK. Lidé také využívali přítomnosti sociální pracovnice k různým dotazům. U nás měla největší zájem ukázka kompenzačních pomůcek v ergoterapii. Lidí přišlo nejvíce na začátku akce, kdy zpíval dětský sbor pod vedením Veroniky Dvořáčkové Žofákové, na konci akce hrál na harmoniku Jirka Kozina. 

Děkujeme Globusu za poskytnutí zázemí a technické podpory a také za občerstvení pro nás i účinkující. Za Farní charitu tuto akci hodnotím pozitivně, možná to pro mnohé bylo první setkání s naší organizací a možnost seznámit se s našimi aktivitami. 

Anna Steinová, ředitelka Farní charity Čakovice