Postní almužna

K účasti na starobylé postní tradici – almužně – se může připojit každý, nejen lidé věřící.

Akce probíhá takto: Peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vložíte do papírové pokladničky, tzv. postničky. Dávají se do ní částky přibližně ve výši ceny požitku, který si odřeknete. Suma, kterou si odepřete, pomůže jiným. Postničku na konci půstu přinesete do kostela. Tyto prostředky využije farnost ve spolupráci s Farní charitou na pomoc potřebným.

Více informací naleznete na webu https://www.postnialmuzna.cz/.

Krabičky „postničky“ lze získat v čakovickém kostele nebo také stáhnout a vytisknout podle návodu.

Pokud máte někoho ze svých blízkých, sousedů nebo známých, kteří by potřebovali finanční pomoc, kterou společně vybereme v rámci postní almužny, obraťte se na nás.