Děkujeme za úspěšný rok 2022

Milí příznivci Farní charity Čakovice,

díky vaší podpoře jsme v loňském roce mohli realizovat 6 projektů a pomoci až 200 lidem v nouzi.

Doučování znevýhodněných dětí

Našich 8 dobrovolnic se každý týden věnovalo celkem 9 dětem z 1. stupně ZŠ.

Výuka češtiny pro ukrajinské uprchlíky

Od března do prosince roku 2022 jsme odučili celkem 52 hodin. Lekcí se pravidelně účastnilo až 50 nově příchozích ukrajinských uprchlíků (převážně matek s dětmi).

Charitní šatník

Díky Vaší štědrosti jsme v projektu mohli pomoci více než 40 rodinám v nouzi (převážně matkám samoživitelkám, vícečetným rodinám, ale i lidem bez domova, lidem v tíživé životní situaci a seniorům).

Různá pomoc v nouzi

Až 200 lidem v nouzi jsme pomohli

 • zprostředkováním kontaktů na adekvátní sociální službu a další humanitární organizace,
 • poskytnutím trvanlivých potravin a hygienických potřeb,
 • zakoupením poukázek do Globusu či Lidlu,
 • proplacením dětských zájmových kroužků,
 • proplacením školních obědů,
 • proplacením jiných nutných nákladů.
Pomoc Ukrajině a válečným uprchlíkům

Třiceti ukrajinským maminkám jsme pomohli zajištěním

 • oblečení pro dospělé i děti,
 • vybavení do domácnosti,
 • hygienických potřeb,
 • kočárků,
 • nádobí, atd

Dvanácti ukrajinským dětem z řad válečných uprchlíků jsme rozzářili Vánoce zakoupením vánočních dárků.

Péče o seniory

60 seniorů jsme podpořili

 • zakoupením léků,
 • předáním 58 vitamínových doplňků,
 • teplým oblečením,
 • pravidelnými setkáními, výlety i domácími návštěvami.

Děkujeme ještě jednou všem podporovatelům a těšíme se na další spolupráci.